blonde rog-

Hoe herken je de juiste rog

Roggen zijn commercieel belangrijk voor de Vlaamse visserij. Stekelrog, blonde rog en gevlekte rog worden de laatste jaren zeer veel gevangen. De vissers zullen enkel deze drie soorten aanvoeren opdat alle andere rogsoorten beschermd worden. De Rederscentrale en Vlaamse visveilingen zien toe op de opvolging hiervan.

hoe herken je de juiste rog