Proevertjes Lekker van bij ons

Nieuw lessenpakket over biolandbouw op school

Nieuws

|

10 August 2023

Om leerlingen uit de middelbare opleiding tot slager of bakker te inspireren om in de toekomst voor bio te kiezen werden nieuwe lesmodules over biologische producten in het leven geroepen. Zo maken ze kennis met verschillende aspecten van de biologische landbouw en voeding, zodat ze in hun toekomstige carrière een weldoordachte keuze kunnen maken. 

Biologische voeding is alomtegenwoordig in de samenleving. Maar omdat ‘bio’ in het onderwijs niet of amper aan bod komt, besloot BioForum, de vakvereniging voor bio, om een lessenpakket te ontwikkelen voor de toekomstige bakkers en slagers. Zij zijn immers de voedselverwerkers van de toekomst en dus een belangrijke doelgroep. De leerlingen in de derde graad van de middelbare school laten kennis maken met de principes van biolandbouw en biologische verwerkingstechnieken is dan ook een logische stap. BioForum wil hen enthousiast maken en inspireren om voor bio te kiezen. Want biobakkers en bioslagers zijn broodnodig!

Waaruit bestaat het lessenpakket?

Het nieuwe lessenpakket richt zich op de opleiding slagerij en bakkerij, veelgevraagde profielen in de biosector. Het lessenpakket omvat praktijkgerichte methodes waarmee leerkrachten hun leerlingen de belangrijkste aspecten van de biologische landbouw en voeding kunnen bijbrengen. De uitdaging voor de leerlingen is om na te denken over wat ze belangrijk vinden in hun toekomstige jobs.

  • De inleidende module omvat de algemene principes van biologische voeding. Wat zijn de mogelijke motivaties om al dan niet voor de biologische werkwijze te kiezen? Een quiz om te testen of de leerlingen hun kennis en ideeën over het begrip ‘biologisch’ kloppen met de realiteit. Een overzicht van steunmiddelen die beschikbaar zijn voor verwerkers van biologische producten.
  • De vakspecifieke modules focussen op de toepassing van biologische principes voor voedselverwerking binnen een specifiek vakgebied. In dit geval slagerij en bakkerij. De modules reiken hulpmiddelen aan om hun kennis in de praktijk om te zetten.

Het lessenpakket werd opgemaakt door Velt vzw (Vereniging voor Ecologisch Leven, Koken en Tuinieren) in opdracht van BioForum, met de steun van de Vlaamse Overheid.  

Waar vind je dit lespakket?

Dit lessenpakket staat gratis ter beschikking voor leerkrachten van de vakopleidingen Slagerij en Bakkerij. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen het pakket aanvragen via Sofie Vandewijngaarden (sofie.vandewijngaarden@bioforum.be) of downloaden via onderstaande link.

Download het lessenpakket

Na login kan je het lessenpakket downloaden

Leren over bio begint hier